Akzonobel

Bij Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Wapenveld heeft DC Consult de aanvraag omgevingsvergunning en PGS15 eisen opslag gevaarlijkse stoffen geregeld.Bij Akzo Nobel Decorative Paints hebben wij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd.

Frencken

Frencken lijmen is specialist op het gebied van professioneel lijmen, vullen, sealen en lakken, met name in de montage- en interieurbouw en voor de houtverwerkende industrieën. Frencken heeft Lisam ExESS via DC Consult aangeschaft voor het maken van veiligheidsinformatiebladen.

Boom Laboratorium leverancier

Boom is leverancier van laboratoriummaterialen, met meer dan 25.000 producten en labchemicaliën. Het bedrijf biedt ook de mogelijkheid tot opslag van chemicaliën. Voor Boom verzorgt DC Consult de complete revisie van de omgevingsvergunning, inclusief een risicoanalyse volgens PGS15.

Multifoil

Bij Multifoil (specialist in hoogwaardige zelfklevende producten) heeft DC Consult REACH-advies gegeven. Dit bestond uit een halve dag sessie met presentatie over REACH-wetgeving. Daarna werden de praktische gevolgen besproken specifiek voor Multifoil. Indien nodig wordt nu nog op aanvraag REACH-advies gegeven.

P.K. Koopmans Lakfabrieken

De P.K. Koopmans Lakfabrieken hebben Lisam ExESS via DC Consult aangeschaft voor het maken van veiligheidsinformatiebladen. Het programma is direct gekoppeld aan hun eigen ERP-pakket.

Frijling

DC Consult heeft bij Frijling (een moderne groep van traditionele banketbakkers) de opleiding van de arbomedewerker verzorgd. Tevens is een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd in de bakkerij.

Hierbij is een onderzoek gedaan naar de fysieke belasting, waarover een rapport is opgesteld waar de arbo-inspectie zich goed in kon vinden. Eveneens is een project- en onderhoudsplan opgesteld om de procedures rond veiligheid en milieu nog meer te optimaliseren.

Synchem Plus

Bij SynChem Plus beantwoordt DC Consult vragen vanuit de chemiebranche van de VNCI op het gebied van REACH en CLP.

VGT

De Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche.

DC Consult verzorgt alle data-invoer van de veiligheidsinformatiebladen (> 2000 producten) die op de portal gepubliceerd worden door deze branchevereniging m.b.v. Lisam Exess.

Flint Group Benelux b.v.

Voor haar voormalig werkgever Flint Group verzorgt Daniëlle nu als DC Consult diverse KAM-taken, zoals melding activiteitenbesluit, PGS15 en het beantwoorden van vragen van klanten over voedselveiligheid, VOC-richtlijn, ISEGA, Ecolabel etc.

Mimaki Engineering Co

Mimaki importeert inkten vanuit Japan. DC Consult verzorgt de REACH-registratie en het chemisch stoffenmanagement voor hen. Zo stellen we MSDS-en op, verzorgen we Labels in alle EU-talen en de C&L-notificatie in het kader van CLP (GHS). Mimaki gebruikt het pakket Lisam Omnis.

Strizo Synthetics

DC Consult verzorgde bij Strizo Synthetics, leverancier van constructieve kunststoffen, het projectmanagement op het gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen, veiligheidsinformatiebladen, labeling, brandveiligheid en kwaliteitszorg.

EVO

DC Consult fungeert als REACH-specialist voor de EVO (de belangenbehartiger van ruim 20.000 transport- en logistieke bedrijven in Nederland met eigen vervoer).

Keim

Bij KEIM, fabrikant van mineraalverven, heeft DC Consult de risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd en een revisie van de omgevingsvergunning verzorgd.

Anker Stuy Verven

In de verffabriek van Anker Verven heeft DC Consult het projectmanagement op zich genomen ten aanzien van het opstellen van veiligheidsinformatiebladen, juiste classificatie en labeling van producten voor ADR en CLP, advies over REACH, PGS15, veilig werken met gevaarlijke stoffen en stoffen- en productenbeheer. Daarnaast heeft DC Consult diverse projecten op het gebied van veiligheid uitgevoerd en medewerkers opgeleid.

Norway Coatings

Voor Norway Coatings, importeur van Jotun verf voor Nederland en tegenwoordig ook voor België, voert DC Consult alle KAM-taken uit sinds 2006, zoals: opstellen veiligheidsinformatiebladen, controle labeling, nagaan of producten voldoen aan de biocidenrichtlijn, controle opslag volgens PGS15.

De Vos verf

DC Consult verzorgt voor verffabriek H. de Vos & ZN bv de uitvoering van het opstellen van de veiligheidsinformatiebladen volgens de nieuwste eisen en verleent advies over classificatie en labeling. Zij gebruiken hiervoor het programma Lisam Omnis.

IN2FOOD

Bij het zusterbedrijf van Lely Consumables hebben wij het opstellen van veiligheidsinformatiebladen verzorgd.

Lely Consumables

Voor Lely Consumables heeft DC Consult het opstellen van veiligheidsinformatiebladen verzorgd.

TNO Triskelion

Bij TNO Triskelion bv heeft DC Consult het opstellen van veiligheidsinformatiebladen voor haar rekening genomen.

Omega Pharma

Bij Omega Pharma hebben wij een cosmetica dossier opgesteld. Dit is een nieuwe activiteit van DC Consult. Wij zijn tevens bezig met de notificatie van dat product volgens de nieuwe Europese cosmetica directive.