Norway Coatings

Voor Norway Coatings, importeur van Jotun verf voor Nederland en tegenwoordig ook voor België, voert DC Consult alle KAM-taken uit sinds 2006, zoals: opstellen veiligheidsinformatiebladen, controle labeling, nagaan of producten voldoen aan de biocidenrichtlijn, controle opslag volgens PGS15.