De Vos verf

DC Consult verzorgt voor verffabriek H. de Vos & ZN bv de uitvoering van het opstellen van de veiligheidsinformatiebladen volgens de nieuwste eisen en verleent advies over classificatie en labeling. Zij gebruiken hiervoor het programma Lisam Omnis.