Anker Stuy Verven

In de verffabriek van Anker Verven heeft DC Consult het projectmanagement op zich genomen ten aanzien van het opstellen van veiligheidsinformatiebladen, juiste classificatie en labeling van producten voor ADR en CLP, advies over REACH, PGS15, veilig werken met gevaarlijke stoffen en stoffen- en productenbeheer. Daarnaast heeft DC Consult diverse projecten op het gebied van veiligheid uitgevoerd en medewerkers opgeleid.