Akzonobel

Bij Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Wapenveld heeft DC Consult de aanvraag omgevingsvergunning en PGS15 eisen opslag gevaarlijkse stoffen geregeld.Bij Akzo Nobel Decorative Paints hebben wij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd.