Met een opleiding of coaching van DC Consult weet u zeker dat het onderwerp gevaarlijke stoffen leeft in uw bedrijf!

Opleiding en coaching – zorg dat dit thema leeft!

Veiligheid, milieu en arbo moeten een vanzelfsprekend onderdeel worden van uw bedrijfsproces. Met opleiding en coaching van DC Consult werkt u daaraan. Wij bieden u opleidingen op maat voor alle betrokken medewerkers.

KAM in de praktijk

Tijdens de KAM in de praktijk-lessen worden uw  KAM-medewerkers gecoacht uw KAM-zorgsysteem adequaat bij te houden en in te zetten. Ook kunnen wij coaching en ondersteuning bieden tijdens KAM-/ HSE- projecten binnen uw bedrijf.

Bewust omgaan met ADR

ADR is onderdeel van het Nederlandse VLG (Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen). DC Consult kent als veiligheidsadviseur ADR in de praktijk en leert uw medewerkers tijdens de training Bewust omgaan met ADR alles wat zij moeten weten. Alleen ADR zaken die van toepassing zijn nop uw bedrijf worden behandeld.

REACH en EU-GHS/CLP informatiesessies

Laat u en uw medewerkers bijpraten over de actuele ontwikkelingen op het gebied van REACH en EU-GHS/CLP. Natuurlijk spitsen wij de sessie toe op uw eigen bedrijf.

CLP workshop

Na een algemene toelichting over CLP en REACH, gaat u tijdens de CLP workshop zelf aan de slag met enkele classificatievoorbeelden en leert u hoe u CLP praktisch toepast op de werkvloer.

Leren omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen hebben alleen een functie als ze goed worden gebruikt: consequent én de juiste beschermingsmiddelen bij de gevaarlijke stoffen of gevaarlijke werkzaamheden. Daarom leiden wij uw medewerkers op!

Werken met Lisam ExESS

Tijdens werken met Lisam ExESS leren wij u hoe u veiligheidsinformatiebladen kunt opstellen volgens REACH. Het is een praktische cursus, waarbij medewerkers zelf aan de slag gaan met de software aan de hand van praktijkvoorbeelden. Alle modules en mogelijkheden komen aan de orde. Geen vraag blijft onbeantwoord.

Cursussen op maat – interne bedrijfscursussen

Wat is belangrijk in/voor uw bedrijf of uw branche? Hoe betrekt u uw medewerkers bij de omgang met en het beheer van gevaarlijke stoffen? DC Consult denkt graag met u mee en levert cursussen op maat. Intern, op locatie.

Projectondersteuning bij management van gevaarlijke stoffen

Het management van gevaarlijke stoffen vraagt soms een projectmatige aanpak. DC Consult houdt het praktisch, zet duidelijke lijnen uit en houdt overzicht. Wij ondersteunen u in het projectmanagement!